top of page

VIP 5 MĚSÍČNÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY

HRAVĚ ZDRAVĚ K OPTIMÁLNÍ VÁZE A K PEVNÉMU ZDRAVÍ

Upevněte zdraví, posilte imunitu, načerpejte novou energii a získejte díky tomu zpět ztracené sebevědomí včetně optimální váhy

Naučte se pracovat sami na sobě pod odborným vedením, a dosáhnete nejen optimální váhy, upevníte zdraví, ale začnete se cítit lépe, získáte k sobě nový vztah založený na hlubší sebedůvěře, zkvalitníte život a obdržíte mnoho přínosných informací z oblasti stravování, které Vám do budoucna pomohou v postupném dosahování vašich cílů.
human-3131802_1920.jpg
Možná, že právě u Vás se již projevily počáteční nepříznivé zdravotní příznaky, komplikace, nebo se dokonce nacházíte ve vážnějším, pokročilém vývojovém stádiu těchto potíží. Možná, že i Vy řešíte opakované problémy se svou váhou, s civilizačními nemocemi nebo komplexně s obojím dohromady.
Co kdybych Vám dala osobní zkušenost, jak můžete dělat věci jinak s tím, že to právě pro Vás může být ten nejjednodušší způsob, cesta k vyřešení Vašich aktuálních obtíží? Co kdybyste i Vy dosáhli svého vytouženého výsledku? Jaký by to byl pocit nemuset řešit Váš vzhled, zdraví? Jak moc by se Vám ulevilo, kdyby se mohly Vaše problémy minimalizovat nebo dokonce úplně z Vašeho života vytratit? Jaké změny byste prožívali Vy osobně? Získali byste vyšší sebevědomí? Měli byste větší radost a chuť do života? Začali byste podnikat věci, na které jste doposud neměli čas, náladu, energii?
 
Lidé se mě často ptají, jestli lze mít optimální váhu a zároveň posílit imunitu, upevnit zdraví, preventivně předcházet nemocem, nebo naopak minimalizovat či úplně odstranit již vzniklé zdravotní potíže. Stěžují si – mám vyzkoušeno už tolik metod, proč tedy tomu výsledky neodpovídají? Proč musím opakovaně narážet na překážky? Nemám pak sílu jít do něčeho nového. Vlastně už ani nevěřím, že by k nějaké změně mohlo dojít. Nevěřím už v žádné další metody, pokusy. Většinou se ptám, jaký to byl pocit, když se cítili bez nemocí, bolestí, štíhlí, plní energie. Odpovědi bývají velmi obdobné – bylo to prostě super, nejlepší věc na světě. Plně Vás chápu, rozumím tomu. Chcete si být už konečně jisti, že jdete tím správným směrem.

Základem je Vaše vize

Sama vím, jak bylo pro mne ze začátku vše složité. Měla jsem pochybnosti, obavy ze změny, zajetých kolejí. Žádná pestrost, rozmanitost ve stravování, žádné znalosti, motivace ke změně a uvědomění si toho, že zdraví je základ pro kvalitní život. Měla jsem mnoho zdravotních problémů a touhu být zdravá jako většina lidí v mém věku.
Jsem dcera a vnučka myslivců, takže naše stravování bylo stavěno na mase, tučných pokrmech, soli, sladkém. Paštiky, másla, sádla, koláče, cukrovinky a to v pořádném množství, protože co je základem dne a spokojeného člověka – pořádně najezený člověk. Takhle to šlo léta.
Dsc01518.jpg
Problémy s postavou se u nás řešily, co si pamatuji. Téma diet, hubnutí, omezování se
v konzumaci jídel, následné přejídání se, opakované chutě na něco dobrého, to nebylo nic neobvyklého. Jednoduše se vytvářel jakýsi začarovaný kruh.
První moje zdravotní problémy se projevily již na základní škole – pocity na zvracení, nevolnosti, mdloby. Měla jsem pocit, že na nic není čas, takže jsem snídala málo kdy. Ve škole jsem si občas dala svačinku, obědy hnus, takže neobědváme. Při příchodu domů jsem si zvládla udělat klidně i 7 vajec a spořádat i 6 rohlíků během jednoho chodu. Takhle to pokračovalo dál až do vysoké školy, kdy se moje zdravotní problémy prohloubily. Vybrala jsem si tehdy školu ve vztahu ke zdraví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví – hygiena výživy, bezpečnost práce, hygiena životního prostředí a tak dále. Začala jsem zjišťovat, co vede k upevnění zdraví a co naopak vede k nemocem. Velký zlom však nastal před státnicemi, kdy jsem prodělala svou další operaci z důvodu cysty na vaječníku, následně po pár letech přišel potrat a hrozily další a další operace. Řekla jsem si stop. Vyčerpaná, bez energie, s pocitem, že takhle se žít nedá.
Začala jsem konat. Prohloubila jsem znalosti v oblasti výživy. Praxe, upravení hmotnosti vedly
k tomu, že zdravotní problémy ustupovaly do pozadí a já se mohla začít věnovat věcem, které mě těšily, dělaly mne šťastnou. Začala jsem svoje zkušenosti aplikovat na klienty. Vytvářela jsem metody, postupy, které mi pomohly dosáhnout cíle a individuálně dle aktuálních požadavků klientů jsem je aplikovala na nich. Díky tomu mám dnes stálou klientelu, které jsem kdykoliv
s jejími problémy k dispozici.
Přesně vím, jak se cítíte na začátku cesty – bezmoc, vyčerpání, nevíte kudy kam přes nekonečno povinností, neporozumění ze strany okolí.

Vše je jen otázkou času

alarm-clock-2116007_1920.jpg
Čelila jsem stejným obavám, starostem. Změnila jsem smýšlení sama o sobě, prioritou bylo zdraví a práce až na druhém místě. To jsem nikdy dříve nedokázala – povinnosti byly vždycky na místě prvním.
Vyvážená strava mi změnila život a navrátila zdraví. Pestrost, rozmanitost, vyváženost, jsou klíčové faktory pro upevnění zdraví všech lidí.

Vyvarujte se zbytečných chyb, jako jsem dělala já

hospital-4291623_1280.png
Nemusíte skončit nejdříve s pochroumaným zdravím nebo v nemocnici a až následně pochopit, že to vlastně takhle vůbec nechcete. Buďte lepší než já a vezměte prevenci, opatření do vlastních rukou dřív, než se projeví první nepříznivé příznaky.
Dnes neřeším nedostatek energie a podobné komplikace. Z mnoha věcí jsem se poučila a přehodnotila dosavadní priority. Vím, jak je náročné vystoupit ze zastaralých vzorců chování. Nedopusťte však, aby za Vaše prohřešky doplatily i Vaše děti, které automaticky od vás vzorce chování přejímají a budou je i nevědomky uplatňovat v dospělosti. Staňte se novým člověkem a věřte, že Vaše pozitivní proměna bude i pro Vaše děti vysvobozením v dospělosti.

Zde je hlavní kámen úrazu

Většina lidí nezná přesné souvislosti tedy vztah mezi stravováním, upevňováním zdraví, dosažením optimální hmotnosti. Na internetu koluje celá řada mýtů, podle kterých lidi mnohokrát realizují takové postupy, které mohou vést až k poškození zdraví a ohrožení života, a to i přesto, že se zpočátku může zdát, že vše jde podle plánu, hladce. Následně však během měsíců dochází k návratu k původnímu stavu a není nic nenormálního, že si člověk jako bonus s sebou odnese i kila navíc a zdravotní problémy, které se mohou projevit klidně i měsíce a měsíce po absolvování „zázračných„ metod k udržení optimální váhy, zdraví. Lidé pak zkouší častokrát další a další metody, které totálně odporují přirozeným biorytmům člověka. Následně logicky dochází buď ke zklamání po nějaké době, nebo téměř okamžitě, protože člověk dospívá k závěru, že takhle dál už nemůže. Ztrácí důvěru, energii, sebevědomí, přichází o zdraví.
Já vytvářela ucelený systém měsíce, roky. Prioritou bylo, aby byl efekt dlouhodobý. Důkazem jsem nejen já, ale i řada mých klientů, kteří si svoje sny splnili. Vlastně žijí svůj vysněný sen.
10 hlavních důvodů, proč si lidé nejsou schopni udržet svou váhu:
1. Přeinformovanost
2. Čerpání od „neodborníků“
3. Chybějící systém utřídění informací
4. Hladovění
5. Převažující jednostrannost v jídle, chybějící pestrost, rozmanitost
6. Nepravidelnost v jedení
7. Nejsou dodržovány energetické požadavky jako příjem a výdej energie
8. Nejsou dodržovány nutriční požadavky. Vyřazujeme ze stravy důležité makrosložky jako jsou bílkoviny, tuky, cukry nebo naopak překračujeme jejich doporučené množství.
9. Absence pro tělo nezbytných vitamínů, minerálů.
10. Nedostatečný pitný režim. Voda jako důležitá součást detoxikace, má „očistný“ efekt.
mental-health-3350778_1280.png

Jedinečnost, silná stránka spolupráce

Po celou dobu, a pokud budete mít zájem tak i po ukončení, získáte podporu, motivaci a odborné vedení dle Vašich aktuálních potřeb, požadavků. Vždycky se budete mít na koho obrátit, svěřit se se svými pocity, radostí, úspěchy atd. Pokud budete mít oporu, mít se na koho obrátit, vyřešíte svůj problém.
adventure-1807524_1920.jpg

Moje vzdělání, výsledky, úspěchy

Oblasti stravování se věnuji již nějakou dobu. Studovala jsem v letech 2004 – 2009 na Jihočeské univerzitě – Zdravotně sociální fakulta obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, kde stravování, výživa byla po celých 5 let jedním z nejdůležitějších oborů, témat. Studium jsem ukončila státní zkouškou. Jako součástí studia jsem absolvovala praxi například:
 • Zdravotní ústav se sídlem v Brně, a to v oboru Pracovní lékařství a v oboru Fyziologie a psychologie práce
 • KHS JM kraje se sídlem v Brně – územní pracoviště Blansko, a to v oboru Hygiena obecná a komunální, Hygiena dětí a mladistvých, Hygiena práce, Hygiena výživy, Epidemiologie
nové.png
Skener_20210225 (2).jpg
Jelikož se celá ta studentská léta točila zejména kolem zdraví – hygiena výživy, epidemiologie, hygiena práce, hygiena životního prostředí aj., velmi rychle se pro mne stala tato témata a celá tato problematika velkou inspirací a hnacím motorem.
Postupně jsem si prohlubovala jak praxi, tak vzdělání
 
2013 – nyní                            Certifikovaný poradce pro výživu
 
2011 – nyní                            Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti                                                     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Vše souvisí se vším a já si postupně našla velmi blízký vztah zejména k oblasti týkající se výživy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V následujících letech po státní zkoušce jsem získala osvědčení jako Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany a stala jsem se certifikovaným Poradcem pro výživu.
 
Aktuálně píši do bulletinu MUDr. Josefa Jonáše a do regionálních deníků.
Poskytuji služby jako například – kurzy, školení, přednášky, tvorba dokumentací, stravovacích plánů, analýz jídelníčků, moderní komplexní diagnostiky těla včetně měření stavu stresové odolnosti, cévního, kardiovaskulárního systému aj. v oblasti vyváženého stravování, a to jak jednotlivcům, skupinám, tak i zaměstnavatelům, zaměstnancům a dalším.
 
Moji klientelu tvoří lidé různých věkových kategorií, ženy, muži i děti z celé České republiky. Poradenství poskytuji dle přání zákazníka buď u mne v kanceláři, popřípadě přímo u klienta, prostřednictvím mailu či telefonu. Jednotlivá sezení se liší dle typu poradenství, aktuální potřeby, situace, s přihlédnutím k požadavkům mých klientů.
Prioritou je pro mne sám zákazník. Společně si stanovíme cíle, kterých potřebujete, chcete, dosáhnout a vhodnou motivaci.
 
Vzájemnou spoluprácí prostřednictvím předem stanovených metod, postupů, které vycházejí z aktuálních potřeb, požadavků klienta, vytyčených cílů, přání, dosahujeme. Po celou dobu naší společné cesty Vás budu motivovat, udělám maximum pro to, aby každý z Vás dosáhl těch nejlepších výsledků, které Vás v životě posunou zase o velký kus vpřed.
 
Můžete mít jistotu, že se na mne můžete kdykoliv bez váhání a s důvěrou obrátit.
Mák podporuje kvalitní spánek.jpg

Pojďte i Vy změnit svoje stravovací návyky

3/2021
Darina
Co nyní prožíváte v souvislosti s vaším stravováním? Jak se přitom cítíte? Velice dobře !!!! Zkusila jsem si zvednout 10 kg brambor, hodně těžký, a tyto kg už nemám, prostě super. Z čeho jste měla největší strach, když jste do spolupráce šla? Co se změnilo? Strach jsem neměla, ale denní režim jsem musela překopat, četnost stravy 5x denně to byl oříšek. Co vám na stravováčku nejvíce vyhovuje? Jím, co mám ráda, řekla bych i hodně, a nepociťuji hlad. Co vás nejvíce překvapilo? Že během 3 měsíců lze snížit váhu, bez problémů. S čím jste nejvíce spokojená (pokles hmotnosti, chutě, pravidelnost, nemusíte jídla vymýšlet...atd.)? Samozřejmě váha, odbourány sladkosti. Co se za celou dobu od nastartování stravovacího plánu změnilo k lepšímu? Zvýšené sebevědomí. S čím si při stravování nevíte rady? Vše ok. Co vám doposud "chybělo" k dosažení cíle? Větší vůle. Máte ještě něco, co je potřeba zmínit - klidně dopište . JEDNÍM SLOVEM "DĚKUJI ", jsem moc ráda, že jste mi vstoupila do cesty.
12/2020
Martina L.
12/2020
Iveta Š.
Krásný den ještě jednou, paní Podloučková.
Já Vám chci také moc poděkovat, že mě zásobujete skvěle zpracovanými texty. Starat se o sebe, jíst zdravě a všechno co se týká tipů a návratů k tradicím - viz. křížaly je prostě bomba a myslím, že to naše weby velmi obohacuje. Budu opravdu moc moc ráda, když budeme ve spolupráci dále pokračovat. Děkuji za všechno a opatrujte se.
3/2021
Jarka
Dobrý den paní Podloučková, od té doby, co jsme Vás poznali, jsme se začali stravovat jinak "zdravěji". Jsou to drobnosti, ale pokračujeme v nich stále dál. Např. minimálně jíme pšeničné pečivo, k večeři se snažíme k pečivu jíst zeleninu, oblíbili jsme si saláty (rukolu, polníček). Nepiji dvě hodiny před spaním, na snídani jsem začala více jíst různé kaše, manželovi dělám svačinu mezi snídaní a obědem, manžel si začal dávat i bezmasé obědy atd. Tento měsíc jsme si doma vyhlásili "suchý březen" a neměli jsme ani kapku alkoholu. Co se týče váhy, tak já se držím stále na stejné váze a jsem za to ráda, když si vezmu, že mi zrušily hodiny zumby a pohyb se mi omezil na cestu z práce domů. Jen o víkendech a někdy odpoledne po práci se snažíme chodit s manželem na procházky. Manželovi se podařilo zhubnout 5 kilo. Také Vás moc pozdravujeme a přejeme v dnešní době hlavně zdravíčko. Jarka
12/2020
Martina L.
Ahoj Pájo, ještě jednou díky za ty jídelníčky! Vypadají moc dobře.
10/2020
Iveta Š.
Krásný dobrý den, paní Podloučková, moc a moc děkujeme za další příspěvek. Uveřejníme jej na webu Prostějovského deníku ve čtvrtek 29. 10., na Valašském pak 28. 10. Věřím, ale, že se bude líbit i kolegyním z redakcí a využijí ho také, jako minule. Opatrujte se a děkuji moc za skvělou spolupráci.
8/2020
Dana S.
Ahoj Pavli, jen jsem ti chtěla říct, že mám dole 6kg, je to vidět přes prsa a zadek. Zdravím všechny doma u vás.
2/2020
Jaroslava R.
Dobrý den paní Podloučková, jsme s manželem spokojení se stravováčkem. Snídaně a svačiny si podle něho připravujeme, na obědy chodíme u mě do závodní jídelny u manžela do restaurací, kde se snažíme vybírat si jídla "zdravější". Manželovi se podařilo od 14.10. zhubnout 4 kila (na 118 kg), já jsem stále na stejné váze (80 kg). Jídla jsou pro nás pestřejší, než která jsme jedli před stravováčkem a jíme větší množství. Co bylo pro nás úskalí byly Vánoce, tam jsme se tolik nehlídali a jedli jsme cukroví, smaženého kapra, kačenu se zelím a knedlíkem...Manžel by chtěl vypracovat nový stravováček, já budu pokračovat se stávajícím. Děkujeme, ale vyšetření stresové odolnosti nebudeme chtít. Jsme rádi, že se můžeme stravovat podle stavováčku. Děkujeme a přejeme hezký den.
10/2019
Kateřina K.
Dobrý den Pavlíno, snad nevadí to oslovení. Věřím, že ne. Nevím, jak utíká čas Vám. Já mám pocit, že je to nedávno, co jsem od Vás, před víc než měsícem, odjížděla.  Byla jsem tehdy plná touhy, odvahy, a díky Vám i příjemné náladě ke změně svého těla i svých stravovacích návyků. A jak to dopadlo? Nic se nezměnilo. Stále mám chuť a odvahu, která je podpořena prvním úspěchem. Na váze mám o 3kg míň a na obvodu pasu i boků, už je to taky znát. Navíc, dokáži klidně prospat celou noc, to jsem dřív prostě nedokázala. Polední únava, kdy jsem měla chuť zavřít oči a spát, je taky pryč. Naopak, cítím, kolik mám energie, až si někdy přijdu srandovní. Občas mám chuť poskakovat, abych to ze sebe dostala ven. Teď vážně nepřeháním. Naštěstí mě vždycky bavil pohyb a tak vím, jak tu energii využít. Stále to ale nedokáži pochopit. Tolik jídla co sním a hubnu. Některé porce jsou opravdu velké a dalo mi práci uvěřit (teď už věřím), že takhle to vážně má být. Poctivě si všechno stále vážím a snažím se jíst pestře podle jídelníčku. Vařím si na dva dny a většina jídla se dá použít i pro manžela. Některá tedy pro něj s malou úpravou, což je paráda. Zpočátku to pro mě byl ale zmatek. Měla jsem pocit, že stojím jen v kuchyni a chystám si jídlo. Už jsem si ale našla cestu a docela si ji užívám. A rozhodně už cítím jistotu, že tahle cesta má pro mě smysl. Proto Vám píši, abych Vám, sice trošku nešikovný způsobem, ale o to víc upřímně poděkovala a ocenila práci, kterou děláte. Doufám, že se brzy uvidíme. Myslím totiž, že pokud to půjde takhle lehce dál, tak budu potřebovat revizi jídelníčku a posunout se s Vaší pomocí
o kousek dál. Děkuji a přeji hezký a barevný podzim.
5/2019
Pavla H.
Příjemný a přátelský a přitom velmi erudovaný přístup Pavlinky.

Nejefektivnější cesta k dosažení Vašeho cíle

Úvodní setkání s poradcem
Motivační rozhovor – Váš příběh, proč jste tady, překážky, vize
Vytyčení cíle
Zjištění aktuálního stavu na základě:
 • dotazníku
 • analýzy dosavadního jídelníčku 
 • komplexní diagnostiky těla
 • měření stresové odolnosti, stavu cévního a kardiovaskulárního systému
Navržení postupu k dosažení cíle dle aktuálních potřeb a požadavků
Stravovací plán (redukce hmotnosti, přibírání na váze, udržení hmotnosti, bezlepkový, vegetariánský)
Podpora, poradenství v období aktivní práce sám na sobě (dodržování stravovacího plánu)
Zelené potraviny – chlorella, ječmen (samostatně, ke stravovacímu plánu)
Vyhodnocení dosažených výsledků pomocí komplexní diagnostiky těla, měření stresové odolnosti
Stanovení dalších postupů:
 • aktualizace stravovacího plánu
 • semináře, kurzy 
 • podpora, poradenství
Možnost dlouhodobé VIP spolupráce:
 • komplexní péče po dobu 0,5 roku
 • poradenství, podpora, vzdělávání, komplexní diagnostika těla 1× až 2×, měření stresové odolnosti, stravovací plán + aktualizace
Navazující semináře, kurzy a  prezentace (podpora, poradenství)
Následná péče dle aktuálních potřeb
Vytvoření dlouhodobých pozitivních vztahů na základě společné důvěry
Nikdy v tom nebudete sami. Po celou dobu spolupráce budete mít vedle sebe nás jako oporu. Dle aktuálních potřeb, požadavků Vám vytvoříme plán přímo na míru. Bude mít možnost se na nás kdykoliv obrátit se svými úspěchy, zklamáním atd.
Budeme na Vás připraveni v situacích, kdy si nebudete vědět rady nebo si budete potřebovat jen „ulevit“ od všedních starostí. Budeme Vás podporovat k tomu, aby pro Vás cesta k dosažení Vašeho cíle byla co nejjednodušší a nejpohodlnější. Budeme s Vámi situace probírat, stát vedle Vás a po celou dobu i po ukončení dosažení Vašeho cíle s Vámi dle vaší potřeby komunikovat a pomáhat Vám. Budete od nás získávat ty nejaktuálnější informace.
Součástí celého procesu máte možnost využití komplexních služeb od poradenství po tvorbu stravovacích plánů, komplexní diagnostiky těla, měření stresové odolnosti, vytváření analýzy jídelníčků atd. Nabízíme vše na jednom místě v příjemném prostředí.

 

Prioritou jste pro nás Vy, Váš cíl, příběh.
Společně si stanovíme cíle, kterých potřebujete, chcete, dosáhnout a vhodnou motivaci. Vzájemnou spolupráci prostřednictvím předem stanovených metod, postupů, které vycházejí z Vašich aktuálních potřeb, požadavků, vytyčených cílů, přání, dosahujeme. Po celou dobu naší společné cesty udělám maximum pro to, aby každý z Vás dosáhl těch nejlepších výsledků, které Vás v životě posunou zase o velký kus vpřed.

Co všechno spoluprací získáte, čeho dosáhnete?

1_edited.jpg
Všechny postupy pro dosažení cíle mám vyzkoušené přímo na sobě. Až následně po ověření jsem začala metody sdílet s ostatními.
 
Čerpám poznatky od mezinárodně uznávaných lékařů, vědců, odborníků. Používáme ty nejmodernější metody, které náš trh nabízí. Učím jen to, co funguje na ostatních a s čím oni sami jsou spokojeni.
 • Strategické kroky k upevnění zdraví
 • Osobní podpora
 • Dosažení vytouženého přání
 • Důvěra v to, že i přes „překážky“ lze vytouženého cíle dosáhnout
 • Utvrzení v tom, že nelze klopýtnout, sejít z cesty, protože máte naši neustálou podporu v průběhu dosahování cíle. Vznikají dlouhodobé podporující vztahy i po dosažení cíle. Můžete se kdykoliv na nás obrátit s vašimi úspěchy, nejistotami aj.
 • Jasná vize, cíl
 • Optimální hmotnost
 • Zpevněné zdraví
 • Zkvalitněný život
 • Budete se cítit fit a mít více energie
 • Nová motivace, inspirace, poznatky
 • Víra v sám sebe
 • Zvýšené sebevědomí
 • Radost ze života
 • Žádný strach, obavy
 • Touha dělat nové kroky vpřed
 • Získávání aktuálních informací, postupů, rad k dosažení cíle, k motivaci, inspiraci
 • Při dodržování rad, dlouhodobý efekt s upevněním zdraví, zkvalitněním života, optimální váhou, vyšším sebevědomím
 • Dlouhodobý efekt
 • Kontrola nad jídlem, kontrola nad svým životem
 • Odstranění jednostrannosti ve stravě
 • Pestrá, rozmanitá strava
 • Obdiv okolí
 • Na základě vašeho úspěchu můžete pomoci i dalším lidem s obdobnými problémy
 • Budete motivací pro ostatní, pomůžete jim odstranit zastaralé vzorce myšlení, co je a není v životě možné
 • Můžete sdílet svůj osobní příběh, zkušenosti, pády, naději a být pro jiné inspirací

Dana S.

Mám dole 6kg je to vidět přes prsa a zadek.

Jsme s manželem spokojení se stravováčkem, manželovi se podařilo zhubnout 4kg, jídla jsou pro nás pestřejší, než která jsme jedli před stravováčkem a jíme větší množství, jsme rádi, že se můžeme stravovat podle stavováčku.

Stále to ale nedokáži pochopit. Tolik jídla co sním a hubnu. Proto Vám píši, abych Vám, sice trošku nešikovným způsobem, ale o to víc upřímně poděkovala a ocenila práci, kterou děláte.

Příjemný a přátelský a přitom velmi erudovaný přístup Pavlinky.

Jaroslava R.

Kateřina K.

Pavla H.

Komplexní balíček VIP služeb – 5 měsíců

Úvodní setkání s poradcem
Motivační rozhovor – Váš příběh, proč jste tady, překážky, vize
Vytyčení cíle
Zjištění aktuálního stavu na základě:
 • dotazníku
 • analýzy dosavadního jídelníčku 
 • komplexní diagnostiky těla
 • měření stresové odolnosti, stavu cévního a kardiovaskulárního systému
Navržení postupu k dosažení cíle dle aktuálních potřeb a požadavků
Stravovací plán (redukce hmotnosti, přibírání na váze, udržení hmotnosti, bezlepkový, vegetariánský)
Podpora, poradenství v období aktivní práce sám na sobě (dodržování stravovacího plánu)
Zelené potraviny – chlorella, ječmen (samostatně, ke stravovacímu plánu)
Vyhodnocení dosažených výsledků pomocí komplexní diagnostiky těla, měření stresové odolnosti
Stanovení dalších postupů:
 • aktualizace stravovacího plánu
 • semináře, kurzy 
 • podpora, poradenství
Možnost dlouhodobé VIP spolupráce:
 • komplexní péče po dobu 0,5 roku
 • poradenství, podpora, vzdělávání, komplexní diagnostika těla 1× až 2×, měření stresové odolnosti, stravovací plán + aktualizace
Navazující semináře, kurzy a  prezentace (podpora, poradenství)
Následná péče dle aktuálních potřeb
Vytvoření dlouhodobých pozitivních vztahů na základě společné důvěry

 6× Poradenská činnost

Jste unaveni z těch nekonečno informací kolem Vás o tom, jak se správně stravovat? Ztrácíte se úplně v tom, co je a není pravda? Máte nedůvěru k některým článkům o stravování? Váháte, zdráháte se uvěřit systému, který opravdu funguje? Jste v tomto oboru začátečníkem a nevíte co a jak? Chtěli byste vědět o nějakém tématu více, ale nechcete a nemáte čas se problematikou zdlouhavě zabývat a studovat ji? Máte sami nějaký problém a nevíte si rady? Trápí Vás kolísání váhy a zase přibírání, neznáte důvod proč se tak děje a nemáte sílu už dál něco nového zkoušet?
Je Vaše váha v pohodě, jen si chcete upevnit zdraví, rozšířit znalosti?
Vše dle Vašich aktuálních potřeb.

1× Analýza jídelníčku 

Chcete zažít něco, co Vás bude fascinovat a ohromí Vás takovým způsobem, že se budete chtít sami „pídit“ po nových informacích týkajících se jak Vašeho zdraví, tak vyváženého stravování? Tahle detektivní práce, plná rozborů a výpočtů dle nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností našich i zahraničních lékařů, vědců, Vás prostě dostane přímo „na kolena“.
 
Ať už se stravujete zdravě či naopak, výsledky přinášejí vždy nová překvapení, která Vás přimějí se nad podstatou věci zamyslet hlouběji. Vyjděte vstříc lepším zítřkům a nechte si pro sebe nebo své blízké zpracovat analýzu Vašeho jídelníčku.
Co nejen z jídelníčku pro Vás mohu zjistit?
 • Příčiny přibírání, ubírání na váze
 • Náběh na onemocnění – cukrovka, cholesterol, obezita, nadváha, podvýživa, DNA, únavový syndrom…
 • Vystopuji příčiny přejídání se, chutí na určité druhy potravin, trávicích potíží – nadýmání, zácpy, průjmů, deprese, stresu, nechutenství, nespavosti, bolesti hlavy, migrény…
 • Vitaminy – zda máte nedostatek, nadbytek, nebo je vše v pořádku
 • Hodnotu % tělesného tuku
 • WHR – zda máte v pořádku rozložení tuku v těle
 • Riziko kardiovaskulárních a metabolických komplikací
 • Zda máte příjem a výdej energie v rovnováze
 • Zjistíme, jestli příjem Vaší energie nebo abnormální výdej energie Vás neohrožují na zdraví
 • Zda máte příjem sacharidů, bílkovin, tuků v jednotlivých chodech v pořádku, stanovím Váš doporučený příjem, zjistíme odchylky
 • Zda máte celkový denní příjem sacharidů, bílkovin, tuků v pořádku, stanovím Váš doporučený příjem, zjistíme odchylky
 • Vypočítám Vám Váš konkrétní denní pitný režim
 • Dle výsledku rozboru určím doporučení pro upevnění Vašeho zdraví
colorful-doodle-3042582_1920.jpg

2× Komplexní diagnostika těla

Novinka a současně naprostá bomba, která Vám změní Vaše dosavadní životní priority k nepoznání.
Chcete vědět detailní informace o Vašem zdravotním stavu ve vztahu k Vaší životosprávě a k Vašemu životnímu stylu? Vyhodnotím kompletně Vaše parametry diagnostickými přístroji, které nemají ve svém oboru žádnou konkurenci. Nejpřesnější metody, které světový trh nabízí. Přesnost výrobků garantována přímo výrobcem.
Výsledky analýzy:
 • Přehledný a profesionální výstup (cca 20 stran formátu A5)
 • QR kód pro chytré telefony
 • Celková voda
 • Voda vnitrobuněčná
 • Voda mimobuněčná
 • Bílkoviny
 • Minerální látky
 • Hmotnost tuku
 • Kontola tuku
 • Hmotnost
 • Hmotnost kosterních svalů
 • Kontrola svalů
 • Segmentální anylýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, levá noha, pravá noha, trup)
 • Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, levá noha, pravá noha, trup)
 • Fitness skóre
270jeongmyeon_yeongmun-684x1024.jpeg
 • Doporučená hmotnost
 • Bazální metabolismus
 • Bazální metabolický věk
 • WHR index
 • Viscerální tuk v centimetrech čtevečních
 • Stupeň obezity
 • Tělesná vyváženost, síla, zdravotní diagnóza
 • Stav tělesné zdatnosti
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, édem)
 • Ukázky stravy - ukázkový jídelníček
 • Historie měření, tělesného složení
 • Grafové vyhodnocení historie
 • Porovnání jednotlivých parametrů mezi sebou
 • Doporučení
 • Související
bsm370_green_front_1.jpeg

2× Měření stresové odolnosti, stavu cévního a kardiovaskulárního systému

Photoplethysmographické vyšetření cév, včetně analýzy stavu kardiovaskulárního systému a nevyváženosti stresové odolnosti MaxPulse Medicore.
 
Nejmodernější diagnostický přístroj, který ve svém oboru nemá žádnou konkurenci. Nejpřesnější metody, které světový trh nabízí. Neodmyslitelná součást preventivních opatření. Pomocník pro včasnou diagnostiku možných zdravotních komplikací, úžasný ukazatel zlepšení či zhoršení zdravotního stavu klienta.
O jakou metodu měření se jedná a co dokáže vyhodnotit?
 • Neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence
 • Zhodnocení průchodnosti cév, stárnutí cév, elasticity cév a stavu cévního systému
 • Zjištění fyzického a mentálního stresu včetně stresové odolnosti
 • Stanovení rizik stresových, kardiovaskulárních onemocnění a rizikových faktorů onemocnění, které vycházejí ze stresu
 • Zhodnocení vyváženosti autonomního nervového systému
 • Přístroj, který funguje na bázi photoplethysmografie, kdy cévou prochází světlo a na základě pulzních vln vyhodnocuje příslušné parametry​
 
Komu vyšetření prospěje?
 • Všem bez ohledu na věk a pohlaví
Jako BONUS ZDARMA
 • 30 minut odborného poradenství
 • Malý dárek k upevnění Vašeho zdraví
 
Neexistuje lepší způsob ochrany a podpory zdraví, než je včasná prevence.
product_maxpulse.jpeg

Seminář – Hravě zdravě ve 4 lekcích

V celkové délce 8 hodin.
Jednotlivé lekce jsou určeny pro všechny, kdo si chtějí získat, utřídit, rozšířit základní znalosti v oblasti racionální výživy, pro ty, co mají a chtějí řešit problém s váhou a nedaří se jim úspěšně hubnout, přibrat, a pro všechny ostatní, kteří mají zájem dozvědět se uceleně v jednotlivých kapitolách něco více o životním stylu, stravování, upevňující zdraví, předcházející zejména civilizačním chorobám, vedoucí k harmonizaci těla, vitalitě, zbavující nás únavy a stresu.

2× Stravovací plán

Chcete si upevnit svoje zdraví? Trápí Vás neustálé přibírání, hubnutí, nekontrolovatelné chutě na sladké, slané, opakované výčitky svědomí nebo jste sami se sebou spokojeni, jen si chcete vylepšit kvalitu Vašeho života, zdraví, jenže nemáte v uspěchané době plné starostí čas se touto problematikou zabývat? Nevadí, vytvořím Vám stravovací plán přímo na míru, a to přesně dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků. Ušetříte čas i peníze.
meal-plan-4232109_960_720.jpg